Elektromobilność

Elektromobilność

W tej kategorii firmy mogą zgłaszać m.in.: ładowarki do samochodów elektrycznych, sieci i stacje ładowania samochodów elektrycznych, serwisy samochodów elektrycznych, multifunkcyjne karty do ładowania, a także kompleksowe wdrożenia/audyty do instalacji do ładowania i alternatywne źródła energii.

Ładowarki samochodów elektrycznych

W tej kategorii, firmy mogą zgłaszać urządzenia elektryczne służące do ładowania samochodowych akumulatorów, ładowarki DC ładujące prądem stałym, ładowarki AC ładujące prądem zmiennym oraz wallboxy naścienne.

Sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Kategoria, w której rozwiązania mogą zgłosić producenci i firmy oferujące sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych.  

Serwis aut elektrycznych

W ramach serwisu aut elektrycznych firmy mogą zgłaszać systemy do aktualizacji oprogramowania pojazdu, monitorowania stanu baterii oraz inne aspekty związane z bezpieczeństwem i technologiami w samochodach elektrycznych.

Multifunkcyjne karty do ładowania

Karty do ładowania oferowane fleet managerom przez koncerny multienergetyczne, paliwowe i motoryzacyjne, pozwalające na ładowanie i/lub tankowanie pojazdów a tym samym rozliczanie kosztów ładowania jedną fakturą.

Kompleksowe wdrażanie / audyt instalacji do ładowania

Usługi mające na celu kompleksowe wprowadzenie do użytku systemu ładowania pojazdów elektrycznych uwzględniając projektowanie, instalację, konfigurację sprzętu i oprogramowania do ładowania oraz audyt istniejących instalacji elektrycznych / ładowania: przegląd, ocenę lub analizę istniejącej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w celu sprawdzenia jej wydajności, zgodności z normami, bezpieczeństwa.

Dekarbonizacja

W tej kategorii firmy mogą zgłaszać rozwiązania, projekty, technologie, zmierzające do kompensacji bilansu CO₂ w danej jednostce, firmie lub w koncernie motoryzacyjnym (np. przy produkcji samochodów) czy funkcjonowaniu danej organizacji.

Narzędzie do raportowania śladu węglowego

Konieczność obliczenia śladu węglowego dla firm. Istnieją różne narzędzia i oprogramowania, które pomagają firmom w mierzeniu i raportowaniu śladu węglowego. Takie systemy zbierają dane, analizują emisje i generują raporty zgodnie z międzynarodowymi standardami. W wielu krajach wprowadzane są przepisy wymagające od firm raportowania śladu węglowego. Jest to część globalnych działań mających na celu ograniczenie zmian klimatycznych poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. W Polsce regulacje prawne dotyczące śladu węglowego będą obowiązywać od lipca 2024 r. Systemy do raportowania śladu węglowego są nie tylko koniecznością prawną, ale także stanowią ważny element strategii zrównoważonego rozwoju firm. Ich implementacja może przynieść korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla samej firmy.

Narzędzia wspierające proces elektryfikacji

Narzędzia wspierające proces przejścia z floty spalinowej na elektryczną, uwzględniające koszty zakupu, eksploatacji oraz prognozowane oszczędności.