Fleet Derby 2023

O Fleet Derby

Fleet Derby 2023 to już 12. edycja ogólnopolskiego plebiscytu flotowego, dedykowanego zarówno dostawcom rynkowym, jak i ich odbiorcom.
Celem plebiscytu jest prezentacja przedstawicieli branży motoryzacyjnej, a także promocja produktów i usług dostępnych na polskim rynku, które kształtują rynek flotowy oraz mają realny wpływ na rozwój branży motoryzacyjnej, flotowej i elektromobilności.
Plebiscyt daje możliwość promocji wszystkich zgłoszonych oraz wyróżnienie najlepszych w danych kategoriach poprzez głosowanie internetowe na stronie: www.fleetderby.pl

W tym roku pojawiają się nowe kategorie i podkategorie z zakresu elektromobilności, ostatniej mili oraz technologii cyfrowych dla flot.

Kategorie plebiscytu Fleet Derby 2023

 

 

 

 

PLEBISCYT W LICZBACH*

1 milion wiadomości
wysłanych bezpośrednio do reprezentantów branży z informacją o nowościach w plebiscycie
240 000 głosów
potwierdzonych i oddanych we wszystkich kategoriach
190 postów
opublikowanych w social mediach i artykułów na temat zgłoszonych nowości na łamach miesięcznika Fleet
170 nowości flotowych
zgłoszonych do plebiscytu
42 statuetki
wręczone laureatom podczas gali w czerwcu 2022 r.
6 miesięcy
promocji i głosowania w plebiscycie

*Dane statystyczne za rok 2022

ZAŁOŻENIA, CELE I KORZYŚCI

 • Fleet Derby to plebiscyt dedykowany zarówno dostawcom rynkowym, jak i jego odbiorcom.

 • Plebiscyt daje możliwość poznania i porównania dostępnych na rynku aktualnych ofert.

 • Fleet Derby to ogólnopolska promocja wizerunkowa nie tylko zgłoszonych reprezentantów zespołów flotowych, fleet managerów, ale także produktów, usług flotowych, eko marek motoryzacyjnych i elektromobilnych rozwiązań, jak również dostępnych na polskim rynku samochodów niskoemisyjnych oraz profesjonalnych usług wspierających sprzedaż flotową.

 • Fleet Derby to kilkadziesiąt różnorodnych podkategorii, w których przyznawane są nagrody. Każdy oferent branżowy powinien znaleźć właściwą dla siebie kategorię, w której może wystartować.

 • Plebiscyt Fleet Derby odbywa się on-line za pośrednictwem strony www.fleetderby.pl

   

Promocja
Plebiscyt cieszy się uznaniem w branży flotowej od 12 lat. Z roku na rok bije rekordy popularności w liczbie zgłoszonych produktów i usług, jak i zebranych głosów, a ponad półroczna ogólnopolska kampania promocyjna zwiększa świadomość i rozpoznawalność zgłoszonych do plebiscytu firm i ich usług.
Wizerunek
Wraz z wygraną we Fleet Derby zostaje wzmocniony pozytywny i profesjonalny wizerunek osoby, zespołu, danej usługi czy produktu oraz potwierdzona wysoka pozycja firmy i jej wiarygodność.
Prestiż
Zdobycie wyróżnienia Fleet Derby to wyraz uznania branżowego i potwierdzenie wysokiej pozycji rynkowej firmy.
Wyróżnienie
Statuetki Fleet Derby jednoznacznie wskazują na liderów rynku motoryzacyjnego i flotowego w poszczególnych kategoriach.

 

 

ZASADY ZGŁASZANIA DO PLEBISCYTU

 1. Zgłoszenia do Plebiscytu Fleet Derby 2023 przyjmowane będą do 31 marca 2023r.

 2. Jedna firma może zgłosić dowolną liczbę oferowanych przez siebie produktów, usług flotowych, samochodów etc. w różnych kategoriach i podkategoriach Fleet Derby (z zaznaczeniem, że ten sam produkt/ usług etc. nie może być zgłoszony w kilku różnych kategoriach/ podkategoriach).

 3. Zgłoszenia przyjmowane będą w 50 podkategoriach przypisanych tematycznie do 8 głównych kategorii.

 4. Szczegółowe zasady uczestnictwa we Fleet Derby 2023, określone są w regulaminie Plebiscytu dostępnym na stronie w zakładce „Regulamin Plebiscytu Fleet Derby  2023” (regulamin dostępny na stronie plebiscytu www.fleetderby.pl).

 5. Uczestnictwo w Plebiscycie jest odpłatne (wg cennika oferty handlowej Fleet Derby). 

 6. Zgłoszenia do kategorii i podkategorii plebiscytu jest możliwe poprzez bezpośredni kontakt z działem handlowym Organizatora (poniżej dane teleadresowe) lub wysłanie do organizatora mailem zgłoszenia na adres: derby@fleet.com.pl 

 

Dział handlowy:
Krzysztof Turczak
Dyrektor rozwoju
tel: +48 (71) 339 79 22
kom: +48 608 362 932
e-mail: krzysztof.turczak@fleet.com.pl

 

GŁOSOWANIE W PLEBISCYCIE

Głosowanie w Plebiscycie trwa do 11 czerwca 2023 i odbywa się za pośrednictwem strony www.fleetderby.pl, na której będą sukcesywnie prezentowani zarówno przedstawicie branży flotowej nominowani w poszczególnych osobowych kategoriach, jak i produkty, usługi flotowe, samochody niskoemisyjne i elektromobilne usługi/ produkty, ładowarki, technologie cyfrowe dla flot oraz profesjonalne usługi wspierające sprzedaż flotową.

 

GŁOSUJĄCY W PLEBISCYCIE

Głosującymi w Plebiscycie (zgodnie z Regulaminem Plebiscytu Fleet Derby) są: 

 • fleet managerowie

 • przedstawiciele kadry zarządzającej flotą samochodów służbowych w międzynarodowych i polskich firmach

 • właściciele firm

 • dyrektorzy administracyjni, finansowi, ds. logistyki

 • osoby mające wpływ na politykę samochodową, zakupową i finansową w firmach

 • dostawcy rynkowi 

 • przedstawiciele firm z sektora Car Fleet Management

 • przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej

 • partnerzy biznesowi

 

KAPITUŁA PLEBISCYTU

Nad poprawnym przebiegiem plebiscytu czuwa kapituła plebiscytu powołana przez organizatora. W skład kapituły wchodzą redaktorzy magazynu „Fleet” .

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PLEBISCYTU

Ogłoszenie wyników Plebiscytu Fleet Derby 2023 nastąpi 21 czerwca 2023. Statuetki Fleet Derby zostaną wręczone przez przedstawicieli redakcji magazynu Fleet.