Fleet Derby 2024
Certyfikowany raport dotyczący emisji CO2 Webfleet

Dokładne monitorowanie poziomu emisji CO2 jest ważne, szczególnie w kontekście konieczności spełniania wymogów prawnych. Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) to nowe przepisy unijne, które zobowiązują firmy do przedstawiania raportów dotyczących wpływu ich działalności na ludzi i środowisko. 

Raport Webfleet dotyczący emisji CO2 zapewnia wgląd w dokładne dane dotyczące poziomu CO2 bezpośrednio emitowanego przez pojazdy we flocie. Wykorzystywana metodologia jest certyfikowana przez organizację TÜV Rheinland i zapewnia szczegółowe informacje o tym, ile dwutlenku węgla emituje poszczególny pojazd i na poszczególnej trasie. 

Raport ten nie tylko pomaga spełnić wymagania regulacji takich jak CSRD, ale dostarcza też informacje o tym, w jaki sposób, gdzie i dlaczego flota emituje CO2.

Raport Webfleet wykorzystuje dwie metody obliczania poziomów emisji CO2 zgodne ze standardem protokołu GHG. Pierwsza metoda opiera się na pomiarze zużycia paliwa przez pojazd firmowy i obliczeniu odpowiedniego wskaźnika emisji CO2 dla tej ilości paliwa. Jest ona uważana za najlepszy sposób na oszacowanie poziomu emisji CO2.

Drugą metodą jest obliczanie na podstawie odległości. W tym przypadku do obliczeń brana jest pod uwagę masa, odległość i rodzaj ładunku, a następnie stosowany jest odpowiedni współczynnik emisji masy i odległości dla używanego pojazdu. 

Wszystkie dane potrzebne do sporządzenia dokładnego raportu na temat emisji CO2 przez flotę można wyeksportować z platformy Webfleet. Generowanie raportów jest bardzo proste. Klienci posiadający dostęp do platformy Webfleet mają możliwość wygenerowania takiego raportu za pomocą zaledwie kilku kliknięć. 

Raport Webfleet dotyczący emisji CO2 zawiera informacje m.in. takie jak emisja CO2 w wybranym okresie czasu wygenerowana przez całą flotę oraz przez konkretny pojazd czy kierowcę wraz ze szczegółami pokonanej trasy (lokalizacją, przebiegiem pojazdu, czasem postoju oraz zużyciem paliwa). 

Dane dotyczące emisji CO2 są również prezentowane na pulpicie Webfleet w formie przejrzystych wykresów.

 

 

Raport dotyczący emisji CO2 Webfleet ułatwia:

  • Monitorowanie poziomu dwutlenku węgla emitowanego przez każdy pojazd floty i podejmowanie działań na rzecz jego ograniczenia.

  • Proste sporządzanie rzetelnych raportów na temat emisji CO2 firmy i jej wpływu na środowisko.

  • Spełnianie wymogów regulacji takich jak nowa dyrektywa unijna CSRD.

Połączenie firmy z rozwiązaniem do zarządzania flotą pojazdów takim jak Webfleet to pierwszy krok do pozyskania informacji o poziomie emisji CO2, niezbędnych do podjęcia działań na rzecz zmniejszenia wpływu firmy na środowisko. Informacje te umożliwiają wywiązanie się z obowiązków raportowania własnego poziomu emisji lub przedstawienie odpowiednich informacji klientom, aby mogli oni uwzględnić je w swoich raportach dotyczących emisji zakresu 3 w celu zapewnienia zgodności z CSRD. 

Dowiedz się więcej! Przetestuj!
Z przyjemnością informujemy, że masz unikalną szansę zapoznać się bliżej ze zgłoszonym produktem/usługą flotową. Wystarczy, że wyrazisz swoje zainteresowanie tym konkretnym rozwiązaniem i wypełnisz krótki formularz, a zapewnimy Ci dostęp do szczegółów lub nawet możliwość przetestowania wybranego produktu lub usługi.

Chcę przetestować

GŁOSOWANIE W PLEBISCYCIE FLEET DERBY 2024 DOBIEGŁO KOŃCA!

Ogłoszenie wyników nastąpi w 19 czerwca br.

Dziękujemy za udział w plebiscycie i zapraszamy za rok!

Webfleet Solutions Poland Sp. z o.o.
Głosuj

Webfleet Video
Proaktywnie zapobiegaj wypadkom i zwiększaj bezpieczeństwo floty