Ekomarka Flotowa

Ekomarka Flotowa

Do tej kategorii, firmy z branży motoryzacyjnej, flotowej i e-mobility, mogą zgłaszać inicjatywy w ramach strategii rozwoju elektromobilności i innowacyjne rozwiązania w zakresie elektryfikacji.
Oceniana jest firma, za inicjatywy podjęte na rzecz ekologicznych rozwiązań.