Zespół Flotowy Roku

Zespół Flotowy Roku

W tej kategorii zostaną zaprezentowane zespoły ekspertów, doradców, managerów, którzy wspierają codzienną pracę fleet managera. Zapraszamy dostawców rynkowych do zgłaszania swoich reprezentantów, którzy w pracy zawodowej odpowiedzialni są za sprzedaż flotową i obsługę posprzedażną. Optymalna liczba reprezentantów Zespołu Flotowego, która zostanie zaprezentowana w ramach Plebiscytu – do max. 12 osób. Zespół flotowy danej firmy, który uzyska największą liczbę głosów, zostanie wyróżniony statuetką „Fleet Derby 2023 – Zespół Flotowy Roku”.