Fleet Derby 2024

Zespół sprzedaży korporacyjnej BMW Group Polska tworzą ludzie z pasją do motoryzacji. Sylwia, Monika, Aneta oraz Mateusz to mieszanka wieloletniego doświadczenia zdobytego w różnych obszarach biznesowych, która stanowi o sile tego kolektywu. To właśnie różnorodność skutkuje wzajemną wymianą doświadczeń oraz wiedzy eksperckiej, która pozwala pokonywać wszelkie przeszkody na drodze do osiągania ambitnych celów organizacyjnych.

Praca zespołowa, szacunek, otwartość, selektywna asertywność oraz chęć okazywania wsparcia obecne w pracy tego teamu flotowego to wartości które sprzyjają dostosowywaniu stylu pracy do stale zmieniających się warunków otoczenia rynkowego. 

Wysokie kompetencje managerskie, bliska znajomość rynku, potrzeb klientów flotowych oraz efektywna współpraca z siecią dealerską i partnerami biznesowymi pozwala członkom tej drużyny na nowatorskie kreowanie trendów oraz współtworzenie polityki handlowej marki na miarę oczekiwań wszystkich jej interesariuszy. 

Główne elementy napędzające działania tego zespołu to szerzenie wyjątkowej radości z jazdy wśród klientów korporacyjnych oraz wielokrotny tytuł lidera segmentu Premium.

 

Nasz zespół

BMW Polska

Pierwsze elektryczne BMW iX1
Elektryzująca radość z jazdy.
BMW iX: pionier nowej epoki
Zrodzony z wizji. Stworzony z myślą o mobilności elektrycznej.