Fleet Derby 2024
E.ON Dynamic Load Management

Dynamic Load Management (DLM) od E.ON Drive to najnowocześniejsze w Europie rozwiązanie do zarządzania ładowaniem na parkingach biurowych.

DLM to rozwiązanie dla tych, którym brakuje mocy, niezbędnej do ładowania firmowej floty. Dodatkowo, DLM znacząco obniża koszty stałych opłat mocowych.

Jak to działa? 

Dynamiczne zarządzanie mocą ładowania (poziom 1 DLM): np. 20 ładowarek o mocy 22kW potrzebuje aż 440kW mocy przyłączeniowej do parkingu, ale przez większość czasu urządzania nie ładują z pełną mocą. To ogromny koszt, ale taka moc niemal nigdy nie jest w wykorzystana (w praktyce rzadko jest wykorzystana nawet w połowie). 

Takie 20 ładowarek E.ON podpina do licznika o mocy 100kW i dynamicznie (=w każdej sekundzie) zmniejsza lub zwiększa moc ładowania (od 5 do 22kW). Można albo obniżyć moc i koszt energii, albo kilkukrotnie zwiększyć liczbę ładowarek na parkingu.

W połączeniu z budynkiem (poziom 2 DLM): jeśli ładowarki i budynek korzystają z tego samego licznika, zazwyczaj trzeba sztywno podzielić moc pomiędzy budynek, dodać odpowiedni margines na maksymalne zużycie i dopiero pozostałą, niewielką resztkę, można przeznaczyć na parking. 

E.ON podpina dodatkowy licznik smart do całego budynku zwiększa lub zmniejsza całą pulę mocy przeznaczoną na parking. Budynek ma pierwszeństwo, a parking dynamicznie się do niego dostosowuje.

Nawet więcej mocy z fotowoltaiką lub magazynem energii (poziom 3 DLM): Mało osób wie, że moc parkingu można nie tylko zmniejszać, ale można ją nawet zwiększać. To dzięki połączeniu z panelami PV i magazynem energii.

Moc fotowoltaiki lub magazynu energii dodaje się do mocy przyłącza. W momencie szczytowym (np. ok 10 rano kiedy ładują się wszystkie samochody) moc całego parkingu można zwiększyć nawet dwukrotnie.

DLM od E.ON Drive to złożony ekosystem. E.ON koordynuje standardy producentów ładowarek (np. Alfen, Alpitronic), producentów systemów IT (Virta, GridX) oraz producentów i instalatorów w całej Europie.

E.ON Polska S.A.

Niezawodny Alfen od E.ON Drive
Profesjonalne ładowarki „DLM ready” do parkingów biurowych
Alfen Dynamic Load Management®
Dynamic Load Managment® od E.ON rewolucjonizuje ładowanie EV!
Audyt eMobility na parkingu
Ocenia możliwości infrastruktury ładowania i jej optymalizację.
Ładowanie biurowe z E.ON Drive
Dzięki biurowym ładowarkom E.ON Drive zmniejszysz TCO floty!
Zobacz wszystkie