Car Sharing

Car Sharing

Usługi bądź rozwiązania kształtujące popyt na współużytkowanie środków transportu, zmierzające w kierunku rozwijania mobilności na życzenie (zarówno stanowiące niezależny system wspólnego użytkowania, jak i proponowany przez firmy z sektora CFM).