Fleet Derby 2024
TecFleet Portal

Portal TecFleet oferuje cyfrowe rozwiązania o wysokiej wartości dla wszystkich istotnych procesów przeglądowych i naprawczych w sektorze flotowym i leasingowym. Obejmują one dane przeglądowe i naprawcze zgodne z danymi producenta, np. płyny, części zamienne oraz czasy pracy. Może być używany w wersji online lub zintegrowany z istniejącym systemem za pomocą API. TecFleet jest dostępny w 24 językach w całej Europie.

Moduł zarządzania zleceniami optymalizuje proces autoryzacji przeglądów i napraw. Łączy on w czasie rzeczywistym osoby decyzyjne we flocie z preferowanymi autoryzowanymi i niezależnymi warsztatami. Na podstawie danych zgodnymi z danymi producenta, warunkach współpracy, indywidualnych ustawień użytkownika i zdefiniowanych reguł, autoryzacje realizowane są automatycznie przez system lub ręcznie.

Automatyczne zatwierdzanie prawidłowych kosztorysów warsztatowych oraz wystandaryzowany i zautomatyzowany transfer danych zlecenia upraszczają i przyspieszają procesy. Wszystkie zlecenia są przechowywane w elektronicznej kartotece pojazdu i mogą być w każdej chwili wywołane w kompletnej historii obsługi technicznej pojazdu. Dzięki nowemu modułowi Invoice Verification platforma umożliwia również automatyzację procesu akceptacji faktur. Krótki czas zatwierdzania pozytywnie wpływa na zadowolenie i lojalność klientów oraz przyspiesza rozliczanie faktur warsztatów.

Zintegrowana funkcja raportowania PowerBI pozwala na łatwą i szybką analizę akceptacji. Daje to wgląd w dane floty i pozwala zidentyfikować słabe punkty lub obszary do poprawy. Prowadzi to do większej przejrzystości i pozwala na opracowanie działań w celu zwiększenia wydajności

Na podstawie zintegrowanych danych telematycznych, takich jak rzeczywisty przebieg, pozycja pojazdu, zużycie paliwa lub poziom naładowania baterii, operatorzy floty mogą wdrażać innowacyjne funkcje w zarządzaniu pojazdami i zmniejszać koszty operacyjne. Umożliwia to prewencyjną obsługę oraz identyfikację nieoptymalnej eksploatacji pojazdów.

 

TecAlliance GmbH

Pozostałe kategorie Fleet Derby 2023

Powrót
do strony głównej