Fleet Derby 2024
System CARMEN

CARMEN jest kompleksowym, wielomodułowym programem do zarządzania, kontroli i raportowania floty pojazdów własnych (w tym leasingowanych lub wynajmowanych). Działa na wielu platformach: desktop, www i mobilnej, które wzajemnie się uzupełniają. 

Importuje faktury kosztowe (w tym paliwowe, serwisowe oraz leasingowe) i przygotowuje je do księgowania w systemach finansowych. Zapewnia kontrolę umów leasingu i wynajmu. 

Zarządza ubezpieczeniami i szkodami pojazdów oraz szkoleniami pracowników, w tym szkoleniami w zakresie bezpiecznej jazdy. Pilnuje terminów wykonywania czynności cyklicznych. 

Wersja WWW umożliwia rezerwację oraz zapewnia proces obsługi pojazdów dyspozycyjnych.

Wersja mobilna zapewnia dostęp do danych pojazdów oraz wykonanie podstawowych czynności operacyjnych (w tym przekazywanie pojazdów z potwierdzeniem użytkownika, oględziny pojazdów oraz wprowadzanie badań i przeglądów).

Moduł Parking Sharing zarządza parkingami firmowymi, prowadzi bieżącą rezerwację i udostępnianie miejsc parkingowych pracownikom.

System dostępny jest także jako usługa SaaS (pracuje na serwerach Carmen Software).

 

Pozostałe kategorie Fleet Derby 2023

Powrót
do strony głównej