Fleet Derby 2024
Ison Fleet Care

Nasz produkt to szereg korzyści usprawniających obsługę flotową, jak i dających realne wsparcie w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem m.in. poprzez:

  • Niższe składki na ubezpieczenie - alternatywne rozwiązania dotyczące zarządzania budżetem na ubezpieczeniach, w skład których wchodzi m.in. atrakcyjna oferta brokerska oraz likwidacja szkód na ryzyku własnym.

  • Optymalizacja kosztów napraw - dzięki kontroli całego procesu likwidacji szkody oraz sprawdzonym partnerom zapewniamy minimalizację kosztów naprawy pojazdu oraz obsługi.

  • Obsługa klientów w Polsce i za granicą - własne lokalne i międzynarodowe wielojęzykowe Call Center dostępne 24/7/365, służące bieżącemu wsparciu w obsłudze.

  • Satysfakcja klientów - wzrost satysfakcji klientów dzięki profesjonalnej obsłudze, doświadczeniu oraz tworzeniu dedykowanych programów zwiększających konkurencyjność oferty naszych partnerów. 

  • Efektywność kosztowa - optymalizacja kosztów związanych z utrzymaniem floty. Usługa ta obejmuje m.in. monitorowanie kosztów napraw, zużycia paliwa, zapobiegniu nadmiernemu zużyciu pojazdów oraz negocjowanie korzystniejszych umów z dostawcami.

  • Dedykowane programy do obsługi flot - przeznaczone programy do obsługi floty wykorzystujące m.in. sieć serwisów, rzeczoznawców i inne usprawniające obsługę. 

  • Minimalizacja kosztów obsługi programu - dzięki kontroli całego procesu assistance i likwidacji szkód przez ISON Care z wykorzystaniem sprawdzonych narzędzi obsługowych. 

  • Ochrona przed stratami finansowymi przedsiębiorstwa - dzięki naszemu zespołowi do spraw analiz eliminacja fraudów, a zwłaszcza uszkodzeń pojazdu powstałych przed zdarzeniem. 

  • Codzienne wsparcie - pomoc w organizacji codziennych czynności administracyjnych związanych m.in. z rezerwacją pojazdów, ubezpieczeniami, terminami przeglądów i innymi. 

  • Zwiększenie szans na uzyskanie adekwatnego odszkodowania - dzięki całościowej lub częściowej obsłudze i kontroli procesu likwidacji szkód przez dedykowany zespół.

 

https://isoncare.pl/
ISON Care Sp z o.o.

Pozostałe kategorie Fleet Derby 2023

Powrót
do strony głównej