Kompleksowe wdrażanie / audyt instalacji do ładowania

Kompleksowe wdrażanie / audyt instalacji do ładowania

Usługi mające na celu kompleksowe wprowadzenie do użytku systemu ładowania pojazdów elektrycznych uwzględniając projektowanie, instalację, konfigurację sprzętu i oprogramowania do ładowania oraz audyt istniejących instalacji elektrycznych / ładowania: przegląd, ocenę lub analizę istniejącej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w celu sprawdzenia jej wydajności, zgodności z normami, bezpieczeństwa.