Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Społeczna odpowiedzialność biznesu czyli strategia zarządzania wprowadzona w danej firmie, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe i ekologiczne, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami.

Cartrack_fleet_derby_CSR

Dzienny Asystent Jazdy to specjalna aplikacja mobilna, która umożliwia między innymi rozbudowane profilowanie kierowców oraz realnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa […]

Back to top