Untitled-5

ECO FLEET MANAGER ROKU

Kategoria, w której prezentujemy Fleet Managerów realizujących nowoczesną politykę wspierającą elektromobilność. Naszym celem jest promocja fleet managerów, którzy prowadzą działania mające na celu obniżenie emisji CO₂ i wdrażają rozwiązania proekologiczne. Zapraszamy importerów, dealerów, dostawców usług flotowych do nominowania eco fleet managerów zarządzających ekologiczną flotą aut firmowych w firmach będących ich odbiorcami. Kandydaci na Eco Fleet Managera Roku – mogą również zgłaszać się samodzielnie. Kandydat, który uzyska największą liczbę głosów zostanie wyróżniony statuetką „Fleet Derby 2022 – Fleet Manager Roku”.

NOMINOWANI

ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ECO FLEET MANAGERA:

 1. Do tej kategorii, kandydaci mogą zgłaszać się samodzielnie. Mogą być także nominowani przez importerów, dealerów, dostawców usług flotowych.
 2. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy organizatora: derby@fleet.com.pl
 3. Informacja na temat nominowanej osoby powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę firmy, stanowisko, adres mailowy, nr telefonu kontaktowego, uzasadnienie zgłoszonej kandydatury).
 4. Nominowanymi mogą być managerowie, którzy:
  – zarządzają flotą aut firmowych w firmach zarejestrowanych na terenie Polski
  – prowadzą działania mające na celu obniżenie emisyjności floty (m.in. wybór i zakup samochodów nisko i zeroemisyjnych)
  – wdrażają programy wspierające ekologię
  – podejmują w swojej flocie działania na rzecz bezpieczeństwa, ecodrivingu etc.
  – są czynni zawodowo i od min. 2 lat pracują na stanowisku fleet managera w firmie nie będącej dostawcą rynkowym
  – są odpowiedzialni za efektywne i ekonomiczne zarządzanie samochodami firmowymi
  – w swojej pracy wykazują się wyjątkowymi umiejętnościami w zakresie negocjowania,
  – zarządzania i budżetowania floty firmowej
  – mają w swoim dorobku autorskie wdrożenia w zarządzaniu flotami.
 5. Zgłoszenie i udział w tej kategorii jest bezpłatny.
 6. Nad poprawnym zgłoszeniem kandydatów do kategorii Eco Fleet Manager Roku będzie czuwać Kapituła Plebiscytu powołana przez Organizatora i Kolegium Redakcyjne magazynu „FLEET”.
 7. Regulamin Plebiscytu Fleet Derby 2022

ZASADY GŁOSOWANIA:

 1. Na Eco Fleet Managera mogą głosować: fleet managerowie, przedstawiciele kadry zarządzającej flotą samochodów służbowych w międzynarodowych i polskich firmach, właściciele firm, dyrektorzy administracyjni, finansowi, ds. logistyki, osoby mające wpływ na politykę samochodową, zakupową i finansową w firmach, dostawcy rynkowi, przedstawiciele firm z sektora Car Fleet Management, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, partnerzy biznesowi (zgodnie z Regulaminem Plebiscytu Fleet Derby 2022).
 2. Osoba głosująca może zagłosować tylko na jednego wybranego Eco Fleet Managera.
 3. Głosowanie trwa do 13 czerwca 2022r.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dn. 21 czerwca 2022r.
Back to top