Stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD (S-AWD)

ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 35.9999
cameraFNumber (float): 8
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 1e+018
cameraFocalLength (float): 60
cameraFov (float): 33.3985
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 1e+018
cameraTransform (m44f): [{1, 0, -0, 127.255}, {0, 1, -2.22045e-016, 812.593}, {-0, 2.22045e-016, 1, -3.99754e-014}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 4499, 2999]
displayWindow (box2i): [0, 0, 4499, 2999]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
type (string): "scanlineimage"
vrayInfo/camera (string): "cam_1"
vrayInfo/computername (string): "nakanishi-hp"
vrayInfo/cpu (string): "INTEL/P2(M5)"
vrayInfo/date (string): "2020/Nov/6"
vrayInfo/filename (string): "Z:/Subaru_Ca_GC7_Outback_2020_04/3D/Maya/Master/scenes/No_26_B/s_26_B_lhd.mb"
vrayInfo/frame (string): "00085"
vrayInfo/h (string): "3000"
vrayInfo/mhz (string): "0MHz"
vrayInfo/os (string): "Microsoft(tm) Windows(tm), version 6.2, "
vrayInfo/peakMemory (string): "4381.29 MiB"
vrayInfo/primitives (string): "13880536"
vrayInfo/ram (string): "130784MB"
vrayInfo/renderlayer (string): "base"
vrayInfo/rendertime (string): " 0h  7m 38.2s"
vrayInfo/scenename (string): "s_26_B_lhd"
vrayInfo/time (string): "14:21:58"
vrayInfo/vmem (string): "134217728MB"
vrayInfo/vraycore (string): "4.30.00"
vrayInfo/vrayversion (string): "Version of V-Ray for Maya Next"
vrayInfo/w (string): "4500"

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
R (half)

Subaru Import Polska

Niezależnie od sytuacji i warunków drogowych wszystkie koła w samochodach Subaru są zawsze napędzane, a ich przyczepność jest monitorowana i korygowana w ciągły sposób. Symmetrical All-Wheel Drive (symetryczny układ napędu na cztery koła) lepiej równoważy ciężar pojazdu i gwarantuje skuteczne rozłożenie trakcji i obciążenia na wszystkie koła. Ogranicza to kołysanie podwozia, dzięki czemu zwiększa komfort jazdy. System Symmetrical AWD umożliwia stabilne kierowanie autem niezależnie od czasu, drogi i warunków.

GŁOSOWANIE

Głosowanie zostało zakończone. Ogłoszenie wyników nastąpi w dn. 17 czerwca 2021.

Weź udział w głosowaniu we wszystkich kategoriach Fleet Derby wypełnij pełny formularz. GŁOSUJ

Wybierz najlepszych w poszczególnych kategoriach:

Back to top