O Plebiscycie Fleet Derby

O FLEET DERBY

 • FLEET DERBY 2022 to już jedenasta edycja ogólnopolskiego plebiscytu flotowego, którego celem jest przede wszystkim prezentacja produktów i usług flotowych dostępnych na polskim rynku, promocja dostawców rynkowych, jak i najlepszych rozwiązań do firm. Plebiscyt daje możliwość promocji wszystkich zgłoszonych w poszczególnych 6 kategoriach: Elektromobilność (6 podkategorii), Napędy alternatywne (12 podkategorii), Zespół Flotowy, Fleet Manager, Motoryzacyjna Marka Flotowa, Produkt/ Usługa Flotowa (25 podkategorii)  oraz wyróżnienie najlepszych w danych kategoriach poprzez głosowanie internetowe na stronie: fleetderby.pl
 • ZAŁOŻENIA, CELE I KORZYŚCI
 • Fleet Derby to plebiscyt dedykowany zarówno dostawcom rynkowym, jak i jego odbiorcom.
 • Plebiscyt daje możliwość poznania i porównania dostępnych na rynku aktualnych ofert.
 • Fleet Derby to ogólnopolska promocja wizerunkowa nie tylko zgłoszonych osobowości, fleet managerów, ale także produktów, usług flotowych, marek motoryzacyjnych i elektromobilnych usług i produktów, jak również dostępnych na polskim rynku napędów alternatywnych.
 • Fleet Derby to kilkanaście różnorodnych kategorii, w których przyznawane są nagrody. Każdy oferent branżowy powinien znaleźć właściwą dla siebie kategorię, w której może wystartować.
 • Mocna pozycja i rozpoznawalność plebiscytu Fleet Derby, sprawiają, że nagrody w tym plebiscycie oznaczają uznanie płynące od bezpośrednich odbiorców usług, ale również od przedstawicieli branży flotowej.
 • Wyróżnienia – statuetki Fleet Derby – jednoznacznie wskazują na liderów w poszczególnych kategoriach.
 • Plebiscyt Fleet Derby odbywa się on-line za pośrednictwem strony www.fleetderby.pl
 • ZASADY ZGŁASZANIA DO PLEBISCYTU
 • Zgłoszenia do Plebiscytu Fleet Derby 2022 przyjmowane będą do 31 marca 2022.
 • Zgłoszenia przyjmowane są w 45 podkategoriach przypisanych tematycznie do 6 głównych kategorii.
 • Jedna firma może zgłosić kilka produktów/usług w różnych kategoriach i podkategoriach.
 • Uczestnictwo w Plebiscycie jest odpłatne (wg cennika oferty handlowej Fleet Derby; KONTAKT Z DZIAŁEM HANDLOWYM: Krzysztof Turczak, kom.: +48 608 362 932, tel. +48 (71) 339 79 22, krzysztof.turczak@fleet.com.pl).
 • GŁOSOWANIE W PLEBISCYCIE

Głosowanie w Plebiscycie trwa do 13 czerwca 2022 i odbywa się za pośrednictwem strony www.fleetderby.pl, na której będą sukcesywnie prezentowani przedstawicie branży flotowej nominowani w kategoriach Fleet Manager Roku i Zespół Flotowy oraz zgłoszone produkty, usługi flotowe, motoryzacyjne marki, napędy alternatywne i elektromobilne usługi/ produkty.

 • GŁOSUJĄCY

Głosującymi w Plebiscycie są: fleet managerowie, przedstawiciele kadry zarządzającej flotą samochodów służbowych w międzynarodowych i polskich firmach, właściciele firm, dyrektorzy administracyjni, finansowi, ds. logistyki, osoby mające wpływ na politykę samochodową, zakupową i finansową w firmach, dostawcy rynkowi, przedstawiciele firm z sektora Car Fleet Management, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, partnerzy biznesowi (a w przypadku kategorii Fleet Manager Roku – dodatkowo: przedstawiciele firmy, w której fleet manager pozostaje zatrudniony oraz przedstawiciele firmy, która nominowała fleet managera), zgodnie z Regulaminem Plebiscytu Fleet Derby 2022.

 • KAPITUŁA PLEBISCYTU

Nad poprawnym przebiegiem plebiscytu czuwa kapituła plebiscytu powołana przez organizatora. W skład kapituły wchodzą redaktorzy magazynu „Fleet” .

 • ROZSTRZYGNIĘCIE PLEBISCYTU

Ogłoszenie wyników Plebiscytu Fleet Derby 2022 nastąpi 21 czerwca 2022. Statuetki Fleet Derby zostaną wręczone przez przedstawicieli redakcji magazynu Fleet.

 

Kategorie plebiscytu Fleet Derby 2021

FD_stempel_2021_nepędy alternatywne

Wszelkie napędy mające na celu zmniejszenie spalania i redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Do tej kategorii firmy mogą zgłaszać swoje najnowsze modeleaut w podziale na osobowe i użytkowe z napędami alternatywnymi w różnych podkategoriach. O tym, który napęd otrzyma statuetkę „Fleet Derby 2021 – napędy alternatywne” w każdej z nw. podkategorii, zadecyduje największa liczba głosów.

FD_stempel_2021_elektromobilnośćTa kategoria składa się z 6 podkategorii. Firmy mogą zgłaszać swoje najnowsze rozwiązania dot. m.in.: finansowania niskoemisyjnego transportu, stacji i sieci ładowania samochodów elektrycznych, odnawialnych źródeł energii oraz floty pojazdów z napędami alternatywnymi, które są przyjazne środowisku. O tym, która firma otrzyma statuetkę „Fleet Derby 2021 – Elektromobilność” w każdej z nw. podkategorii, zadecyduje największa liczba głosów.

FD_stempel_2021_produkt_usługa

Kategoria PRODUKT/ USŁUGA FLOTOWA – ma na celu wyłonienie najlepszych produktów i usług dedykowanych branży flotowej. Wszystkie zgłoszone przez partnerów produkty i usługi flotowe są przypisane tematycznie do poniższych podkategorii. O tym, która firma otrzyma statuetkę „Fleet Derby 2021 – Najlepszy Produkt/Usługa Flotowa” w każdej z nw. podkategorii, zadecyduje największa liczba głosów.

FD_stempel_2021_zespol

W tej kategorii, zostaną zaprezentowane zespoły flotowe importerów, dealerów, CFM-ów, dostawców usług i produktów flotowych. Zespoły flotowe stanowią grupę doradców, którzy mogą wesprzeć fleet managera w jego codziennej pracy. Zespoły nominuje redakcja magazynu Fleet, ale także zapraszamy firmy do zgłaszania swoich zespołów i reprezentantów, którzy w pracy zawodowej na stanowisku kierownika czy managera odpowiedzialni są za sprzedaż flotową w koncernie lub w firmie będącej dostawcą usług flotowych. Zespół flotowy danej firmy, który uzyska największą liczbę głosów, zostanie wyróżniony statuetką „Fleet Derby 2021 – Zespół Flotowy Roku”.

FD_stempel_2021_MMF

W tej kategorii udział biorą wszystkie dostępne na rynku polskim marki samochodowe. Nominacje przyznaje redakcja magazynu Fleet. Oceniane jest polskie przedstawicielstwo koncernu motoryzacyjnego, który oferuje samochody osobowe i użytkowe (do 3,5 t DMC). O tym, który importer otrzyma wyróżnienie „Fleet Derby 2021 – Motoryzacyjna Marka Flotowa – Samochody osobowe” i „Fleet Derby 2021 – Motoryzacyjna Marka Flotowa – Samochody użytkowe”, zadecyduje największa liczba głosów.

FD_stempel_2021_fleet manager roku

Naszą intencją jest prezentacja fleet managerów i managerów z branży automotive: nietuzinkowych, aktywnych i ciekawych, tych, którzy konsekwentnie realizują obrany cel i pociągają za sobą innych. Chcemy docenić osoby, które, na co dzień nie zabiegają o aplauz czy uznanie, ale wyróżniają się na tle innych charyzmą, osobowością i sukcesami zawodowymi.

Kandydaci na Fleet Managera Roku – mogą zgłaszać się samodzielnie. Mogą być także nominowani przez dostawców rynku flotowego. Kandydat, który uzyska największą liczbę głosów zostanie wyróżniony statuetką „Fleet Derby 2021 – Fleet Manager Roku”.

Back to top