O Plebiscycie Fleet Derby

O FLEET DERBY

 • FLEET DERBY 2022 to już jedenasta edycja ogólnopolskiego plebiscytu flotowego, którego celem jest przede wszystkim prezentacja produktów i usług flotowych dostępnych na polskim rynku, promocja dostawców rynkowych, jak i najlepszych rozwiązań do firm. Plebiscyt daje możliwość promocji wszystkich zgłoszonych oraz wyróżnienie najlepszych w danych kategoriach poprzez głosowanie internetowe na stronie: www.fleetderby.pl
  Więcej o nowościach Fleet Derby 2022 na stronie: https://www.fleetderby.pl/aktualnosci/rusza-plebiscyt-fleet-derby-2022-zglos-udzial/ 
 • ZAŁOŻENIA, CELE I KORZYŚCI
 • Fleet Derby to plebiscyt dedykowany zarówno dostawcom rynkowym, jak i jego odbiorcom.
 • Plebiscyt daje możliwość poznania i porównania dostępnych na rynku aktualnych ofert.
 • Fleet Derby to ogólnopolska promocja wizerunkowa nie tylko zgłoszonych reprezentantów zespołów flotowych, fleet managerów, ale także produktów, usług flotowych, eko marek motoryzacyjnych i elektromobilnych rozwiązań, jak również dostępnych na polskim rynku samochodów niskoemisyjnych oraz profesjonalnych usług wspierających sprzedaż flotową.
 • Fleet Derby to kilkanadziesiąt różnorodnych podkategorii, w których przyznawane są nagrody. Każdy oferent branżowy powinien znaleźć właściwą dla siebie kategorię, w której może wystartować.
 • Mocna pozycja i rozpoznawalność plebiscytu Fleet Derby, sprawiają, że nagrody w tym plebiscycie oznaczają uznanie płynące od bezpośrednich odbiorców usług, ale również od przedstawicieli branży flotowej.
 • Wyróżnienia – statuetki Fleet Derby – jednoznacznie wskazują na liderów w poszczególnych kategoriach.
 • Plebiscyt Fleet Derby odbywa się on-line za pośrednictwem strony www.fleetderby.pl
 • ZASADY ZGŁASZANIA DO PLEBISCYTU
 • Zgłoszenia do Plebiscytu Fleet Derby 2022 przyjmowane będą do 31 marca 2022.
 • Zgłoszenia przyjmowane są w 49 podkategoriach przypisanych tematycznie do 8 głównych kategorii.
 • Jedna firma może zgłosić kilka produktów/usług w różnych kategoriach i podkategoriach.
 • Uczestnictwo w Plebiscycie jest odpłatne (wg cennika oferty handlowej Fleet Derby; KONTAKT Z DZIAŁEM HANDLOWYM: Krzysztof Turczak, kom.: +48 608 362 932, tel. +48 (71) 339 79 22, krzysztof.turczak@fleet.com.pl).
 • GŁOSOWANIE W PLEBISCYCIE

Głosowanie w Plebiscycie trwa do 13 czerwca 2022 i odbywa się za pośrednictwem strony www.fleetderby.pl, na której będą sukcesywnie prezentowani przedstawicie branży flotowej nominowani w kategoriach Eco Fleet Manager Roku i Zespół Flotowy oraz zgłoszone produkty, usługi flotowe, ekomarki, samochody niskoemisyjne i elektromobilne usługi/ produkty, technologie cyfrowe dla flot oraz profesjonalne usługi wspierające sprzedaż flotową.

 • GŁOSUJĄCY

Głosującymi w Plebiscycie są: fleet managerowie, przedstawiciele kadry zarządzającej flotą samochodów służbowych w międzynarodowych i polskich firmach, właściciele firm, dyrektorzy administracyjni, finansowi, ds. logistyki, osoby mające wpływ na politykę samochodową, zakupową i finansową w firmach, dostawcy rynkowi, przedstawiciele firm z sektora Car Fleet Management, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, partnerzy biznesowi (a w przypadku kategorii Fleet Manager Roku – dodatkowo: przedstawiciele firmy, w której fleet manager pozostaje zatrudniony oraz przedstawiciele firmy, która nominowała fleet managera), zgodnie z Regulaminem Plebiscytu Fleet Derby 2022.

 • KAPITUŁA PLEBISCYTU

Nad poprawnym przebiegiem plebiscytu czuwa kapituła plebiscytu powołana przez organizatora. W skład kapituły wchodzą redaktorzy magazynu „Fleet” .

 • ROZSTRZYGNIĘCIE PLEBISCYTU

Ogłoszenie wyników Plebiscytu Fleet Derby 2022 nastąpi 21 czerwca 2022. Statuetki Fleet Derby zostaną wręczone przez przedstawicieli redakcji magazynu Fleet.

Kategorie plebiscytu Fleet Derby 2022

Kategoria, w której prezentujemy samochody niskoemisyjne. Do tej kategorii koncerny motoryzacyjne mogą zgłaszać swoje najnowsze modele aut z niskoemisyjnymi napędami w podziale na osobowe i użytkowe. Uwzględniane będą wszelkie napędy mające na celu zmniejszenie spalania i redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery. O tym, które modele otrzymają statuetki „Fleet Derby 2022 – Samochody niskoemisyjne” w każdej z nw. podkategorii, zadecyduje największa liczba głosów.

Ta kategoria składa się z czterech podkategorii. Firmy mogą zgłaszać m.in.: ładowarki do samochodów elektrycznych (z podziałem na ładowarki z prądem stałym i zmiennym), sieci i stacje ładowania samochodów elektrycznych, a także najnowsze rozwiązania i usługi korzystania ze stacji ładowania różnych operatorów z poziomu jednego konta/ karty. O tym, która firma otrzyma statuetkę „Fleet Derby 2022 – Ładowarki i sieci ładowania”, w każdej z nw. podkategorii, zadecyduje największa liczba głosów.

W tej kategorii udział biorą dostępne na polskim rynku marki samochodowe, których producenci w ramach strategii rozwoju ekomobilności, wprowadzają na rynek nowatorskie jednostki niskoemisyjne przyjazne środowisku i tworzą innowacyjne rozwiązania w zakresie elektryfikacji. Oceniane jest polskie przedstawicielstwo koncernu motoryzacyjnego, który oferuje nisko i zeroemisyjne samochody. Zapraszamy importerów do zgłaszania swoich marek. O tym, który importer otrzyma wyróżnienie „Fleet Derby 2022 – Ekomarka Flotowa” zadecyduje największa liczba głosów.

Kategoria, w której prezentujemy Fleet Managerów realizujących nowoczesną politykę wspierającą elektromobilność. Naszym celem jest promocja fleet managerów, którzy prowadzą działania mające na celu obniżenie emisji CO₂ i wdrażają rozwiązania proekologiczne. Zapraszamy importerów, dealerów, dostawców usług flotowych do nominowania eco fleet managerów zarządzających ekologiczną flotą aut firmowych w firmach będących ich odbiorcami. Kandydaci na Eco Fleet Managera Roku – mogą również zgłaszać się samodzielnie. Kandydat, który uzyska największą liczbę głosów zostanie wyróżniony statuetką „Fleet Derby 2022 – Fleet Manager Roku”.

Kategoria, w której prezentujemy nowoczesne technologie, rozwiązania cyfrowe oraz innowacyjne usługi flotowe, które wspierają zarządzanie flotą samochodów. O tym, która firma otrzyma statuetkę „Fleet Derby 2022 – Technologie cyfrowe dla flot” w każdej z nw. podkategorii, zadecyduje największa liczba głosów.

Kategoria, która ma na celu promocję najnowszych produktów i usług dedykowanych branży flotowej. Wszystkie zgłoszone przez partnerów produkty i usługi flotowe są przypisane tematycznie do poniższych podkategorii. O tym, która firma otrzyma statuetkę „Fleet Derby 2022 – Najlepszy Produkt/Usługa Flotowa” w każdej z nw. podkategorii, zadecyduje największa liczba głosów.

Kategoria, w której prezentujemy zespoły ekspertów, doradców, managerów, którzy wspierają codzienną pracę fleet managera. Zapraszamy dostawców rynkowych do zgłaszania swoich reprezentantów, którzy w pracy zawodowej odpowiedzialni są za sprzedaż flotową i obsługę posprzedażną. Zespół flotowy danej firmy, który uzyska największą liczbę głosów, zostanie wyróżniony statuetką „Fleet Derby 2022 – Zespół Flotowy Roku”.

Ta kategoria składa się sześciu podkategorii. Wiele firm oferuje kompleksowe i profesjonalne usługi flotowe przeznaczone nie dla finalnych klientów, ale dla importerów, dilerów, firm CFM. Usługi te są bardzo ważnym wsparciem biznesowym i stanowią integralny element całego łańcucha flotowych dostaw. Firmy świadczące te usługi wpierają biznes flotowy od momentu dostarczenia elementów pojazdów do fabryk, poprzez odebranie, doposażenie, składowanie i dystrybucję gotowych pojazdów; aż po ich ubezpieczenie, detailing i oszacowanie wartości po okresie eksploatacji. Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału także firmy, bez których biznes związany z samochodami flotowymi nie mógłby istnieć, a więc firmy oferujące zabudowy i adaptację aut użytkowych.

Back to top