O Plebiscycie Fleet Derby

O FLEET DERBY

 • FLEET DERBY 2020 to dziewiąta edycja ogólnopolskiego plebiscytu flotowego, którego celem jest przede wszystkim prezentacja produktów i usług flotowych dostępnych na polskim rynku, promocja dostawców rynkowych, jak i najlepszych rozwiązań do firm. Plebiscyt daje możliwość promocji wszystkich zgłoszonych w poszczególnych kategoriach: osobowości flotowych, fleet managerów, produktów i usług dedykowanych dla branży flotowej, motoryzacyjnej marki flotowej, elektromobilnych usług i napędów alternatywnych oraz wyróżnienie najlepszych w danych kategoriach poprzez głosowanie internetowe na stronie: fleetderby.pl
 • 2 NOWE KATEGORIE W PLEBISCYCIE FLEET DERBY 2020:
 • Finansowanie niskoemisyjnego transportu
 • Stacje i sieci ładowania
 • Ekologiczna flota
 • Napęd hybrydowy (HEV – Hybrid Electric Vehicles)
 • Napęd hybrydowy typu plug-in (PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicles)
 • Napęd Elektryczny (EV/BEV – Electric Vehicles/Battery Electric Vehicles)
 • Napęd ogniwami paliwowymi (FCEV – Fuel Cell Electric Vehicles)
 • Napęd CNG (CNG Compressed Natural Gas)
 • ZAŁOŻENIA, CELE I KORZYŚCI
 • Fleet Derby to plebiscyt dedykowany zarówno dostawcom rynkowym, jak i jego odbiorcom.
 • Plebiscyt daje możliwość poznania i porównania dostępnych na rynku aktualnych ofert.
 • Fleet Derby to ogólnopolska promocja wizerunkowa nie tylko zgłoszonych osobowości, fleet managerów, ale także produktów, usług flotowych, marek motoryzacyjnych i elektromobilnych usług i produktów, jak również dostępnych na polskim rynku napędów alternatywnych.
 • Fleet Derby to kilkanaście różnorodnych kategorii, w których przyznawane są nagrody. Każdy oferent branżowy powinien znaleźć właściwą dla siebie kategorię, w której może wystartować.
 • Mocna pozycja i rozpoznawalność plebiscytu Fleet Derby, sprawiają, że nagrody w tym plebiscycie oznaczają uznanie płynące od bezpośrednich odbiorców usług, ale również od przedstawicieli branży flotowej.
 • Wyróżnienia – statuetki Fleet Derby – jednoznacznie wskazują na liderów w poszczególnych kategoriach.
 • Plebiscyt Fleet Derby odbywa się on-line za pośrednictwem strony www.fleetderby.pl
 • ZASADY ZGŁASZANIA DO PLEBISCYTU
 • Zgłoszenia do Plebiscytu Fleet Derby 2020 przyjmowane będą od 2 stycznia 2020 do 30 marca 2020.
 • Zgłoszenia przyjmowane są w 6 kategoriach.
 • Jedna firma może zgłosić kilka produktów/usług w różnych kategoriach.
 • Uczestnictwo w Plebiscycie jest odpłatne (wg cennika oferty handlowej Fleet Derby; KONTAKT Z DZIAŁEM HANDLOWYM: Krzysztof Turczak, kom.: +48 608 362 932, tel. +48 (71) 339 79 22, krzysztof.turczak@fleet.com.pl ).
 • GŁOSOWANIE W PLEBISCYCIE
Plebiscyt będzie trwał od 2 stycznia 2020 do 8 czerwca 2020.Głosowanie w plebiscycie Fleet Derby odbywa się za pośrednictwem strony www.fleetderby.pl, na której od początku stycznia 2020r. będą sukcesywnie prezentowani: przedstawicie branży flotowej nominowani w kategorii Osobowość Flotowa i Fleet Manager Roku, zgłoszone produkty i usługi flotowe w 20 różnych podkategoriach, motoryzacyjne marki oraz napędy alternatywne i elektromobilne usługi/ produkty.
 • GŁOSUJĄCY
Głosującymi w Plebiscycie są: fleet managerowie, osoby odpowiedzialne za politykę flotową w firmach, decydenci flotowi, dostawcy rynkowi, koordynatorzy i zarządzający flotami samochodowymi, przedstawiciele firm z sektora Car Fleet Management, partnerzy biznesowi (a w przypadku kategorii Fleet Manager Roku – dodatkowo: przedstawiciele firmy, w której fleet manager pozostaje zatrudniony oraz przedstawiciele firmy, która nominowała fleet managera), zgodnie z Regulaminem Plebiscytu Fleet Derby 2020.
 • KAPITUŁA PLEBISCYTU
Nad poprawnym przebiegiem plebiscytu czuwa kapituła plebiscytu powołana przez organizatora. W skład kapituły wchodzą redaktorzy magazynu „Fleet” pod przewodnictwem redaktora naczelnego – Tomasza Siwińskiego.
 • ROZSTRZYGNIĘCIE PLEBISCYTU

Ogłoszenie wyników Plebiscytu Fleet Derby 2020 nastąpi 16 czerwca 2020 w Warszawie. Statuetki Fleet Derby zostaną wręczone przez przedstawicieli redakcji magazynu Fleet.

 

Kategorie plebiscytu Fleet Derby 2020

FD_stempel_2020_napedy

Wszelkie napędy mające na celu zmniejszenie spalania i redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Do tej kategorii firmy mogą zgłaszać swoje najnowsze modele aut z napędami alternatywnymi w 5 różnych podkategoriach. O tym, który napęd otrzyma statuetkę „Fleet Derby 2020 – napędy alternatywne” w każdej z nw. 5 podkategorii, zadecyduje największa liczba głosów.

FD_stempel_2020_elektromobilnoscTa kategoria składa się z 3 podkategorii. Firmy mogą zgłaszać swoje najnowsze rozwiązania dot. finansowania niskoemisyjnego transportu, stacje i sieci ładowania samochodów elektrycznych oraz floty pojazdów z napędami alternatywnymi, które są przyjazne środowisku. O tym, która firma otrzyma statuetkę „Fleet Derby 2020 – Elektromobilność” w każdej z nw. 3 podkategorii, zadecyduje największa liczba głosów.

FD_stempel_2020_produkt_uslPlebiscyt FLEET DERBY 2020 – PRODUKT/ USŁUGA FLOTOWA – ma na celu wyłonienie najlepszych produktów i usług dedykowanych dla branży flotowej w 20 kategoriach. Głosować na produkty i usługi flotowe mogą: decydenci flotowi, fleet managerowie, osoby odpowiedzialne za politykę flotową w firmach, koordynatorzy flot samochodowych, zarządcy parków samochodowych, przedstawiciele firm z sektora Car Fleet Management, partnerzy biznesowi.

Zdobywca największej liczby głosów w danej podkategorii, zostanie nagrodzony 18 czerwca 2019 wyróżnieniem: „Fleet Derby 2020 – Najlepszy Produkt/ Usługa Flotowa”

FD_stempel_2020_osobowosc

W tej kategorii, kandydatów nominuje redakcja magazynu Fleet, ale także zapraszamy firmy do zgłaszania swoich reprezentantów, którzy w pracy zawodowej na stanowisku dyrektora, kierownika czy szefa sprzedaży flotowej w koncernie lub w firmie będącej dostawcą usług flotowych – wyróżnia się na tle innych charyzmą, osobowością czy podejściem do klienta. Kandydat, który uzyska największą liczbę głosów zostanie wyróżniony statuetką „Fleet Derby 2020 – Osobowość Flotowa”.

FD_stempel_2020_marka

W tej kategorii biorą udział wszystkie dostępne na polskim rynku marki samochodowe. Oceniane jest polskie przedstawicielstwo koncernu motoryzacyjnego bądź oficjalny importer samochodów, który oferuje samochody osobowe i użytkowe (do 3,5 t DMC). O tym, który importer/ koncern otrzyma wyróżnienie „Fleet Derby 2020 – Motoryzacyjna Marka Flotowa” (osobno dla samochodów osobowych i użytkowych), zadecyduje największa liczba głosów uzyskana ze wszystkich prawidłowo wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na stronie www.fleetderby.pl.

FD_stempel_2020_manager

W tej kategorii, kandydatów nominują dostawcy rynku flotowego.

Nominowanymi mogą być managerowie, którzy:

 • zarządzają flotą aut firmowych w firmach zarejestrowanych na terenie Polski
 • są czynni zawodowo i od min. 2 lat pracują na stanowisku fleet managera
 • są odpowiedzialni za efektywne i ekonomiczne zarządzanie samochodami firmowymi
 • w swojej pracy wykazują się wyjątkowymi umiejętnościami w zakresie negocjowania, zarządzania i budżetowania floty firmowej.

Kandydat, który uzyska największą liczbę głosów zostanie wyróżniony statuetką „Fleet Derby 2020 – Fleet Manager Roku”.

Back to top