Napęd ogniwami paliwowymi (FCEV – Fuel Cell Electric Vehicles)

Pojazdy, które posiadające napęd elektryczny, energia nie pochodzi z zewnętrznego źródła ładowania, a z reakcji wodoru z tlenem.

4. Mirai

Toyota Mirai wynosi na wyższy poziom technologię elektrycznego napędu zasilanego ogniwami paliwowymi. Całkowicie przebudowany zestaw ogniw paliwowych, inteligentne rozłożenie elementów […]

Back to top