Untitled-2

SAMOCHODY NISKOEMISYJNE

Kategoria, w której prezentujemy samochody niskoemisyjne. Do tej kategorii koncerny motoryzacyjne mogą zgłaszać swoje najnowsze modele aut z niskoemisyjnymi napędami w podziale na osobowe i użytkowe. Uwzględniane będą wszelkie napędy mające na celu zmniejszenie spalania i redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery. O tym, które modele otrzymają statuetki „Fleet Derby 2022 – Samochody niskoemisyjne” w każdej z nw. podkategorii, zadecyduje największa liczba głosów.

SAMOCHODY OSOBOWE

Samochód elektryczny

(EV/BEV – Electric Vehicles/Battery Electric Vehicles)

Samochody, które posiadają wyłącznie silnik elektryczny.

Samochód hybrydowy typu plug-in

(PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicles)

Samochody, posiadające silnik spalinowy i elektryczny oraz akumulatory, które mogą być ładowane zarówno podczas jazdy, jak i podłączając do źródła prądu.

Samochód hybrydowy

(HEV – Hybrid Electric Vehicles)

Samochody, które posiadają silnik spalinowy i elektryczny oraz akumulatory, które są ładowane wyłącznie podczas jazdy (hamowania).

SAMOCHODY UŻYTKOWE

Samochód elektryczny

(EV/BEV – Electric Vehicles/Battery Electric Vehicles)

Samochody, które posiadają wyłącznie silnik elektryczny.

Samochód hybrydowy typu plug-in

(PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicles)

Samochody, posiadające silnik spalinowy i elektryczny oraz akumulatory, które mogą być ładowane zarówno podczas jazdy, jak i podłączając do źródła prądu.

Samochód hybrydowy

(HEV – Hybrid Electric Vehicles)

Samochody, które posiadają silnik spalinowy i elektryczny oraz akumulatory, które są ładowane wyłącznie podczas jazdy (hamowania).

 ZASADY GŁOSOWANIA:

  1. Na zgłoszone Samochody niskoemisyjne mogą głosować: fleet managerowie, przedstawiciele kadry zarządzającej flotą samochodów służbowych w międzynarodowych i polskich firmach, właściciele firm, dyrektorzy administracyjni, finansowi, ds. logistyki, osoby mające wpływ na politykę samochodową, zakupową i finansową w firmach, dostawcy rynkowi, przedstawiciele firm z sektora Car Fleet Management, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, partnerzy biznesowi (zgodnie z Regulaminem Plebiscytu Fleet Derby 2022).
  2. Głosujący może oddać tylko po jednym głosie w danej podkategorii.
  3. Głosowanie trwa do 13 czerwca 2022r.
  4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dn. 21 czerwca 2022r.
Back to top