Untitled-3

ŁADOWARKI I SIECI ŁADOWANIA

Ta kategoria składa się z czterech podkategorii. Firmy mogą zgłaszać m.in.: ładowarki do samochodów elektrycznych (z podziałem na ładowarki z prądem stałym i zmiennym), sieci i stacje ładowania samochodów elektrycznych, a także najnowsze rozwiązania i usługi korzystania ze stacji ładowania różnych operatorów z poziomu jednego konta/ karty. O tym, która firma otrzyma statuetkę „Fleet Derby 2022 – Ładowarki i sieci ładowania”, w każdej z nw. podkategorii, zadecyduje największa liczba głosów.

Ładowarki samochodów elektrycznych

W tej podkategorii, firmy mogą zgłaszać urządzenia elektryczne służące do ładowania samochodowych akumulatorów zasilanych prądem elektrycznym z podziałem na prąd stały i zmienny.

Sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Podkategoria, w której swoje rozwiązania mogą zgłosić producenci i firmy oferujące sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Producenci systemów do ładowania

W tej kategorii oferenci mogą zgłaszać systemy do ładowania samochodów elektrycznych, niezależne od producentów samych urządzeń.

Charge Service Solutions – programy i karty do ładowania

Programy i karty do ładowania samochodów elektrycznych, oferowane przez dostawców rynkowych pozwalające na ładowanie pojazdów i rozliczanie kosztów, zarówno w ramach jednej albo wielu, różnych sieci ładowania

ZASADY GŁOSOWANIA:

  1. Na zgłoszone ładowarki i sieci ładowania oraz producentów systemów do ładowania w poszczególnych podkategoriach, mogą głosować: fleet managerowie, przedstawiciele kadry zarządzającej flotą samochodów służbowych w międzynarodowych i polskich firmach, właściciele firm, dyrektorzy administracyjni, finansowi, ds. logistyki, osoby mające wpływ na politykę samochodową, zakupową i finansową w firmach, dostawcy rynkowi, przedstawiciele firm z sektora Car Fleet Management, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, partnerzy biznesowi (zgodnie z Regulaminem Plebiscytu Fleet Derby 2022).
  2. Głosujący może oddać tylko po jednym głosie w danej podkategorii.
  3. Głosowanie trwa do 13 czerwca 2022r.
  4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dn. 21 czerwca 2022r.
Back to top