FD_Ico_manager

FLEET MANAGER ROKU

FD_stempel_2021_fleet manager roku

Ideą kategorii Fleet Manager Roku jest docenienie i wyróżnienie przez branżę flotową tych fleet managerów, którzy w swojej pracy wykazują się wyjątkowymi umiejętnościami w zakresie negocjowania, zarządzania i budżetowania floty firmowej.
Naszą intencją jest prezentacja fleet managerów i managerów z branży automotive: nietuzinkowych, aktywnych i ciekawych, tych, którzy konsekwentnie realizują obrany cel i pociągają za sobą innych. Chcemy docenić osoby, które, na co dzień nie zabiegają o aplauz czy uznanie, ale wyróżniają się na tle innych charyzmą, osobowością i sukcesami zawodowymi.
W tej kategorii dostawcy produktów i usług flotowych, importerzy, dealerzy nominują fleet managerów zarządzających flotą aut firmowych w firmach będących ich odbiorcami. Kandydaci na Fleet Managera Roku – mogą również zgłaszać się samodzielnie. Kandydat, który uzyska największą liczbę głosów zostanie wyróżniony statuetką „Fleet Derby 2021 – Fleet Manager Roku”.

Nominowanymi mogą być managerowie, którzy:

 • zarządzają flotą aut firmowych w firmach zarejestrowanych na terenie Polski
 • są czynni zawodowo i od min. 2 lat pracują na stanowisku fleet managera
 • są odpowiedzialni za efektywne i ekonomiczne zarządzanie samochodami firmowymi
 • w swojej pracy wykazują się wyjątkowymi umiejętnościami w zakresie negocjowania, zarządzania i budżetowania floty firmowej
 • podejmują w swojej flocie działania na rzecz bezpieczeństwa
 • wdrażają programy wspierające ekologię
 • mają w swoim dorobku autorskie wdrożenia w zarządzaniu flotami.

NOMINOWANI

ZASADY ZGŁASZANIA:

 • do tej kategorii, kandydaci mogą zgłaszać się samodzielnie. Mogą być także nominowani przez dostawców rynku flotowego (np. importerów, dealerów, firmy ubezpieczeniowe, dystrybutorów części zamiennych, koncerny paliwowe i oponiarskie, firmy z sektora CFM, IT, GPS, telematyki itp.);
 • zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy organizatora: derby@fleet.com.pl;
 • informacja na temat nominowanej osoby powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres mailowy, nr telefonu kontaktowego, uzasadnienie zgłoszonej kandydatury);
 • zgłoszenie i udział w tej kategorii jest bezpłatny;
 • nad poprawnym zgłoszeniem kandydatów do kategorii Fleet Manager Roku będzie czuwać Kapituła Plebiscytu powołana przez Organizatora i Kolegium Redakcyjne magazynu „FLEET”. W skład kapituły wchodzą redaktorzy magazynu Fleet pod przewodnictwem redaktora naczelnego magazynu FLEET Tomasza Siwińskiego;
 • regulamin Plebiscytu Fleet Derby 

ZASADY GŁOSOWANIA:

 1. na Fleet Managera mogą głosować: fleet managerowie, osoby odpowiedzialne za politykę flotową w firmach, decydenci, koordynatorzy flot samochodowych, zarządcy parków samochodowych, przedstawiciele firm z sektora Car Fleet Management, partnerzy biznesowi (zgodnie z Regulaminem Plebiscytu Fleet Derby 2021);
 2. osoba głosująca może zagłosować tylko na 1 wybranego Fleet Managera;
 3. głosowanie trwa do 11 czerwca 2021;
 4. ogłoszenie wyników nastąpi w dn. 17 czerwca 2021.
Back to top