FD_Ico_elektrom

ELEKTROMOBILNOŚĆ

FD_stempel_2021_elektromobilność

Ta kategoria składa się z 6 podkategorii. Firmy mogą zgłaszać swoje najnowsze rozwiązania dot. m.in.: finansowania niskoemisyjnego transportu, stacji i sieci ładowania samochodów elektrycznych, odnawialnych źródeł energii oraz floty pojazdów z napędami alternatywnymi, które są przyjazne środowisku. O tym, która firma otrzyma statuetkę „Fleet Derby 2021 – Elektromobilność” w każdej z nw. podkategorii, zadecyduje największa liczba głosów.

FD_elektromobilnosc_Ekologiczna flota

Ekologiczna flota

Ekologiczna flota to przede wszystkim: flota pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym lub zasilana paliwami alternatywnymi (CNG, LPG), spełniająca najnowsze normy emisji spalin i flota przyjazna środowisku.

FD_elektromobilnosc__Finansowanie

Finansowanie niskoemisyjnego transportu

Programy finansowe dedykowane samochodom elektrycznym oraz rozwiązaniom technologicznym wspierającym elektromobilność.

FD_elektromobilnosc_nowosc_ladowarki

Ładowarki samochodów elektrycznych

Ładowarki DC ładujące prądem stałym, ładowarki AC ładujące prądem zmiennym, wallboxy naścienne.

FD_elektromobilnosc_nowosc_odnawialne

Odnawialne źródła energii w elektromobilności

Kompleksowe rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii (np. fotowoltaika), dedykowane ładowaniu samochodów elektrycznych.

FD_elektromobilnosc_nowosc_elektromobilnosc

Sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Podkategoria, w której swoje rozwiązania mogą zgłosić producenci i firmy oferujące sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

FD_elektromobilnosc_nowosc_bilans

Zerowy bilans CO₂

Zerowy bilans energetyczny, w tej kategorii mogą być zgłaszane wszystkie rozwiązania, inicjatywy, projekty zmierzające do zapewnienia zerowego bilansu CO₂ danej jednostce, firmie, koncernowi motoryzacyjnemu (np. przy produkcji samochodów) czy organizacji.

ZASADY GŁOSOWANIA:

  1. Na Elektromobilność mogą głosować: fleet managerowie, osoby odpowiedzialne za politykę flotową w firmach, decydenci, koordynatorzy flot samochodowych, zarządcy parków samochodowych, przedstawiciele firm z sektora Car Fleet Management, partnerzy biznesowi (zgodnie z Regulaminem Plebiscytu Fleet Derby 2021).
  2. Głosujący może oddać tylko po jednym głosie w danej podkategorii.
  3. Głosowanie trwa do 11 czerwca 2021.
  4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dn. 17 czerwca 2021.
Back to top