elektromobile

ELEKTROMOBILNOŚĆ W INSTYTUCJACH PAŃSTWOWYCH

Do tej kategorii mogą się zgłaszać lub można nominować instytucje i spółki państwowe albo samorządowe, które swoimi działaniami wypełniają lub wyprzedzają zapisy związane z ‚Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych’.

Szczególny nacisk kładziemy na sprawy związane z wymianą floty samochodów osobowych, dostawczych albo taboru miejskiego na bardziej ekologiczny, inwestowaniu środków w rozbudowę punktów ładowania pojazdów elektrycznych, rozwijaniu carsharingu oraz innych form związane z ekologiczną mobilnością.

ZASADY ZGŁASZANIA:

  • zgłoszenia może dokonać przedstawiciel instytucji lub spółki Skarbu Państwa, które swoimi działaniami wypełniają lub wyprzedzają zapisy związane z „Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych”,
  • zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy organizatora: derby@fleet.com.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.fleetderby.pl,
  • informacja na temat nominowanego projektu powinna zawierać: opis projektu na max. 1000 znaków ze spacjami oraz grafikę wyróżniającą (do 1 mB) zgłoszenie i udział w tej kategorii jest bezpłatny,
  • nad poprawnym zgłoszeniem kandydatów do kategorii Elektromobilność w Instytucjach Państwowych będzie czuwać Kapituła Plebiscytu powołana przez Organizatora i Kolegium Redakcyjne magazynu „FLEET”. W skład kapituły wchodzą redaktorzy magazynu Fleet pod przewodnictwem redaktora naczelnego magazynu FLEET Tomasza Siwińskiego.
  • regulamin Plebiscytu Fleet Derby 2019

ZASADY GŁOSOWANIA:

  • głosować mogą: dostawcy rynkowi, osoby odpowiedzialne za politykę flotową w firmach, przedstawiciele firmy, w której fleet manager pozostaje zatrudniony, przedstawiciele firmy, która nominowała managera, kierownicy flot samochodowych, przedstawiciele firm z sektora Car Fleet Management, partnerzy biznesowi (zgodnie z Regulaminem Plebiscytu Fleet Derby 2019).
  • głosujący może oddać tylko jeden głos na wybraną inicjatywę podjętą przez instytucje państwowe w ramach ustawy dot. elektromobilności (albo poprzez szybkie głosowanie przy wybranej inicjatywie albo poprzez poniższy formularz ).
  • osoba głosująca wypełnia formularz, uzupełniając wszystkie pola obowiązkowe (imię, nazwisko, stanowisko, firma, ulica, kod, miasto, telefon kontaktowy, adres mailowy), na tej podstawie będzie weryfikacja wszystkich poprawnie oddanych głosów przez Kapitułę Plebiscytu.
  • głosowanie trwa do 7 czerwca 2019.
  • ogłoszenie wyników nastąpi w dn. 18 czerwca 2019 podczas gali wręczenia statuetek w Warszawie.
Back to top